اعضای انجمن 2

اشتراک گذاری مطلب

فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران

تلفن :44460696

مدیر عامل : آقای ابوالفضل جزائری

سها رخ قشم

تلفن :44909204

مدیر عامل :آقای بهروز اسدی

سیب سرخ منطقه آزاد ماکو

تلفن :22925151

مدیر عامل :خانم مهتاب رستمی

سلامتی و زیبایی پارس

تلفن :66488548

مدیر عامل :خانم الهه قاسمی

سلامت زندگی سبز ایرانیان

تلفن :88747124

مدیر عامل :آقای سیامک نصرالهی

شبکه تجارت جهان گستر

تلفن :22254828

مدیر عامل :آقای هاشم شگفتی

شکوفا منش

 

تلفن :88501552

مدیر عامل :آقای سعید باوفا

شمیم عطر خانه

 

تلفن :88943912

مدیر عامل :آقای موسی احمد زاده

صائین تجارت آریا

 

 

تلفن :88513551

مدیر عامل :آقای ضیاء داری پور

عطر جزیره رویا

 

 

 

 

 

تلفن :0411-555095

مدیر عامل :آقای سیف الدین عزیزلوی حبشی

صدف رخ آرا

 

 

 

تلفن :66343389

مدیر عامل :آقای حمیدرضا حق پناهان

طب گستران سروش ایرانیان

 

 

 

 

تلفن : 044-32251555

مدیر عامل :آقای ساسان داوودی فر

طلوع اندیشه درمان

 

 

 

 

تلفن :88618052

مدیر عامل :آقای وحید یزدانی کرمانشاهان

طناز گستر آسیا

 

 

 

 

 

تلفن :82713432

مدیر عامل :خانم فاطمه سماواتی

فاریاب دارو

تلفن :22738844

مدیر عامل :آقای مصطفی فریدی

فریدی پرندیس خاورمیانه

 

تلفن :26761613

مدیر عامل :آقای علی پیله ور

کارستان کالا

 

 

تلفن :88198670

مدیر عامل :آقای سید علیرضا محسنی

کلینی کالا

 

 

 

تلفن :46070947

مدیر عامل : آقای علیرضا بکعلی

کیا قشم

 

 

 

تلفن :88671230

مدیر عامل :آقای  شکرالله معماریان

کوبل دارو

 

 

 

 

 

تلفن :88103010

مدیر عامل : آقای محمد کیانی

کیان آرا کیش

 

 

 

تلفن :22131577

مدیر عامل :آقای امیر پور حیدر

کهن تجارت کارن

 

 

 

 

 

تلفن :88558053

مدیر عامل :آقای محمدرضا عبداللهی

گروه مدیریت سرمایه لیان

 

 

 

 

 

 

تلفن :88770485

مدیر عامل :آقای محمدرضا پاکاریان

گروه آریاس روژان

 

 

 

 

 

 

تلفن :88207014

مدیر عامل :خانم گلرخ قرشی

 گل یاس ملک

 

 

 

 

 

تلفن :26761208

مدیر عامل :آقای محمد سعید اسلامی

گیتا بازرگانی اورا

 

 

 

 

 

تلفن :88607979

مدیر عامل :آقای امیر قلن بر

لیوار

 

 

 

 

 

 

تلفن :88191371

مدیر عامل :آقای فرهاد مرتضوی نژاد

لوتوس تجارت الیکا پارس

 

 

 

 

 

تلفن :22176697

مدیر عامل :خانم زهرا عزیزآبادی فراهانی

مارون تجارت پاسارگاد فرا

 

 

 

 

 

 

تلفن :01734534201

مدیر عامل :خانم آناهیتا قادری اصفهانی

ماه بانوی پارس

 

 

 

 

 

 

 

تلفن :88211715

مدیر عامل :آقای محمدرضا بحیرایی

ماهتاب کیش

تلفن :40445096

مدیر عامل : آقای علی جبار پورآخته خانه

مهندسی یارا ستد آتروپات

تلفن :88051637

مدیر عامل :آقای مرتضی دانایی

ماهتاب زرین قشم

 

تلفن :22661295

مدیر عامل :آقای دکتر بهرام خشکباری

ماهرویان سبلان

 

 

تلفن :22372593

مدیر عامل :آقای داوود حیدری

معراج پیشتازان قشم

 

 

 

تلفن :44922997

مدیر عامل :آقای مالک جعفرزاده مقدم

میثم عطرآزاد چابهار

 

 

 

 

تلفن :88694191

مدیر عامل :آقای مهدی جمالی خوئی

میشا شرق آسیا

 

 

 

 

 

تلفن :55791456

مدیر عامل :آقای امید رهنماکاری فومنی

مهان عطر نوین

 

 

 

 

 

 

تلفن :88850049

مدیر عامل :آقای علی بابائی

مهر گستر تأمین دارو

 

تلفن :02632517189

مدیر عامل :آقای سید علیرضا حکیمی دزفولی

مه سیما هما

 

تلفن :82-33997279

مدیر عامل :آقای پدرام نورائی

میثم موعود کیش

 

تلفن :22768976

مدیر عامل :خانم فرناز عظیم رعیت

مانتره کیش

 

تلفن :22428773

مدیر عامل :آقای دکتر شهرام شینی کرم

نائوس ایرانیان

 

 

تلفن :88302335

مدیر عامل :آقای علیرضا صفائی

نزمین سبامد قشم

 

تلفن :22913240

مدیر عامل :خانم هانیه هداوندی

نوآوران علم زندگی ایرانیان

 

 

تلفن :44854046

مدیر عامل :آقای محمد علی خانی

نیکان صحت گستر

 

 

تلفن :

66574982

66574981

66574980

مدیر عامل :آقای مجید میسری سردهایی

نیکوبن پرشین

 

 

تلفن :

22971701

22947047

مدیر عامل :خانم نوشین نوایزدان

نیلو سپند اشا

 

 

تلفن :

41983

88213030

مدیر عامل :آقای فتح ا… برزگر

وایا سلامت

 

 

 

تلفن :

88874373

66428478

مدیر عامل : آقای بهزاد خامدا

وسمه سورا البرز

 

 

 

تلفن :

88752002

77964515

مدیر عامل :آقای محمد عطایی

وسمه گیسو

 

 

 

تلفن :88109515

مدیر عامل :آقای سید میرابراهیم میردهقان

ویتابیوتیکس تهران

 

 

 

 

تلفن :5-26231002

مدیر عامل :آقای پوریا جورقانیان

صنایع آرایشی و بهداشتی ویونا سان

 

 

 

 

 

تلفن :

مدیر عامل :

هدیه بهار بیتا

 

 

 

تلفن :88752894

مدیر عامل :آقای سید علی تراب زاده

یاس فارمد

 

 

 

 

تلفن :88734154

مدیر عامل :خانم توکتم محبوبیان

یکتا کیمیا تامین آسیا

 

 

 

 

 

تلفن :87718

مدیر عامل :آقای جلال قدس

یونیلیور ایران