دستور رئیس جمهور برای تسهیل ترخیص کالای معطل مانده در گمرکات کشور

دستور رئیس جمهور برای تسهیل ترخیص کالای معطل مانده در گمرکات کشور

اشتراک گذاری مطلب

به دنبال ارسال نامه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به رییس جمهور در خصوص مشکلات واردکنندگان از جمله رسوب کالاهای وارداتی در گمرک، رییس جمهور به وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دستور داد راه حل مناسبی برای ترخیص کالاهای مورد نظر کشور ارایه شود.

گفتنی است رییس اتاق تهران در نامه خود، به ۴ مشکل مهم واردکنندگان اشاره کرده و خواهان تشکیل کارگروه ویژه تسهیل شرایط واردات و ترخیص گمرکی شد.

معطل ماندن کالاها در گمرک به دلیل مشکلات ارزی و بانکی، دخالت سازمان اموال تملیکی در توقیف و تملک کالاهای معطل مانده در گمرکات کشور، افزایش نجومی کارمزد بانکی خدمات ارزی و تاثیر آن بر مشکلات رفع تعهد ارزی واردکنندگان و همچنین ارزیابی های بیش از حد گمرک در خصوص ارزش کالاهای وارداتی، از جمله مهم ترین مسائلی است که رئیس اتاق تهران خواهان اصلاح آن شده است.

 

مکاتبات :