دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

اشتراک گذاری مطلب

*****فراخوان ثبت نام کلاسهای آموزشی*****

فراخوان دوره GDP ویژه مسئولین فنی شرکتهای پخش

اطلاعیه آموزشی جهت صدور پروانه مسئول فنی- اولین بار

اطلاعیه کارگاه آموزشی همایش ایران کازمتیکا

دوره های آموزشی برگزار شده  :