نامه ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

نامه ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

اشتراک گذاری مطلب

موضوع : ضرورت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده به بهانه افزایش قیمت بنزین