کمیته مسئولین فنی

کمیته مسئولین فنی

اشتراک گذاری مطلب

 

مدارک و چک لیست های مربوط به تمدید پروانه بهداشتی ورود ، ثبت منبع و…

 

 

(نکته : لطفا در فرم گواهی بهداشت جمله زیر ذکر شود.)  محصولات ساخته شده عاری از متریال خوک و انسانی میباشد .

We confirm that all our products and the raw material of this products are not of Human, Animal and pork origins