اعتراض به ممنوعیت واردات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی

اعتراض به ممنوعیت واردات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی

مطابق ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، هرگونه ممنوعیت واردات کالا به جز مواردی که منع شرعی دارند، غیرقانونی است. با این حال وزارت صمت با تعیین بسیاری از کالاها با عنوان کالاهای گروه 4 و غیرضروری تلقی کردن آنها، ادامه مطلب

نمایشگاه تخصصی آرایشی و بهداشتی MODEX 2019

نمایشگاه تخصصی آرایشی و بهداشتی MODEX 2019

نمایشگاه تخصصی آرایشی و بهداشتی MODEX 2019

ادامه مطلب