|
|

منو

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران به استناد ماده (12) اساسنامه انجمن و با توجه به رعایت نکات بهداشتی براساس دستور ستاد ملی مقابله با کرونا، مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ در ساعت ۱۴ در محل اتاق بازرگانی ایران، سالن اجتماعات ساختمان جدید، طبقه اول، واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، شماره ۱۷۵ با حضور اعضا هیئت مدیره به صورت فیزیکی و مابقی اعضای محترم انجمن با رعایت مفاد ماده (9) و (12-2) اساسنامه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

از اعضای محترم دعوت می‌گردد از طریق سامانه‌های برگزاری مجامع آنلاین که در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت در جلسه حضور بهم رسانند.

دستورجلسه:
– استماع گزارش هیئت مدیره، خزانه دار و بازرس قانونی
– تصویب ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ۱۳۹۸
– انتخابات بازرس اصلی و علی البدل
– سایر موارد

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید