|
|

منو

اعتماد واردکنندگان به محمدرضا بحیرایی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی

♦️به گزارش دوشنبه های دارویی، مجمع عمومی مجمع واردات برگزار شد و طی آن ترکیب جدید هیات مدیره مشخص شد

♦️پانزدهم اسفندماه، مجمع عالی واردات میزبان اعضای خود برای مجمع عمومی سالانه بود.

♦️پس از رسمیت یافتن جلسه با تشکیل هیأت رئیسه با ریاست حسین تنهایی و نظارت بهاءالدین سادات تهرانی و مسیح کشاورز، گزارشات عملکرد هیأت مدیره و بازرس با رأی قاطع اعضا به تصویب رسید.

♦️در ادامه پس از جمع آوری و شمارش آراء *علیرضا مناقبی، سعید درکوش، محمدرضا بحیرائی، حمیدرضا غضنفری و محمد میرطاوسی* با اتخاذ بیشترین آراء به عنوان پنج عضو اصلی و سیدحسین میرمحمدصادقی و حجت گشایشی به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره و همچنین فائزه زارع و سید علی ترابزاده به عنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل انتخاب شدند.

♦️مجمع عالی واردات از حضور و مشارکت بی‌نظیر اعضای خود قدردانی می‌نماید.

لینک مطلب : https://chat.whatsapp.com/KHIGjIAjeS5LbzGDcOSDF6

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید