|
|

منو

انتخاب آقای موسی احمدزاده بعنوان نایب رییس اول کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران

پیرو برگزاری انتخابات کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزي ایران،مورخ 30 مرداد 1402 با رای اعضای حاضر، رییس و دو نایب رییس هر کمیسیون انتخاب گردید.

طبق نتایج انتخابات آقای موسی احمدزاده با رای اکثریت به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون اقتصاد کلان, انتخاب گردیدند.

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید