|
|

منو

بسیاری از واردکنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی بعد از ممنوعیت واردات به سمت تولید رفته اند

بحیرایی رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان فرآورده های آرایشی، بهداشتی گفت: بسیاری از واردکنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی بعد از ممنوعیت واردات آن برای حفظ پرسنل خود به سمت تولید رفته اند.

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید