هیات مدیره انجمن

امور اجرایی انجمن توسط 5 نفر اعضای هیئت مدیره که توسط اعضای انجمن در مجمع عمومی سالانه برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند و همچنین دبیر انجمن که مسئولیت اداره دبیرخانه را به عهده دارد، انجام می‌پذیرد. هیئت مدیره فعلی هفتمین هیئت مدیره‌ای است که در طول دوره انجمن فعالیت نموده است.

چارت سازمانی فعلی انجمن به شرح زیر است:

رئیس انجمن
آقای حمید مقیمی

Moghimi_bistoondarou@yahoo.com

محمدرضا بحیرائی

نایب رئیس اول
آقای محمدرضا بحیرائی

r.bahiraie@maahtabkish.com

گلرخ قرشی

نایب رئیس دوم
خانم گلرخ قرشی

ghorashig@yahoo.com

سیامک نصرالهی

عضو هیات مدیره و خزانه دار
آقای سیامک نصرالهی

siamak@jgostar.com

موسی احمدزاده

منشی و عضو هیئت مدیره
آقای موسی احمدزاده

stavitaswiss@gmail.com

عارف خوش اقبال

بازرس انجمن
آقای عارف خوش اقبال

akh@taragb.com

پیمان واعظ زاده

بازرس علی‌البدل
پیمان واعظ زاده

p.vaezzadeh@iranbeauty.com