انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران

شرایط عضویت در انجمن

اعضاء انجمن همگی در زمینه واردات این محصولات با اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صمت فعالیت می‌کنند و با بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و آسیایی تبادلات تجاری دارند. انجمن عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است و رئیس هیئت مدیره انجمن عضو مجمع نمایندگان اتاق ایران است.

شرایط عضویت:
شرایط عضویت در انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران طبق ماده 9 اساسنامه عبارت است از:
-داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
-قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه انجمن
-پرداخت ورودیه برای یک بار و حق عضویت تعیین شده بطور مرتب و سالیانه
-نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد
-داشتن کارت معتبر بازرگانی در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران – ارائه رونوشت
-کارت بازرگانی الزامی است-
-مراعات ماده 21 قانون تجارت برای اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز:
-درخواست عضویت در انجمن بر روی سربرگ مؤسسه با مهر و امضاء
-روزنامه تاسیس و آخرین روزنامه رسمی تغییرات شرکت
-تکمیل فرم مشخصات متقاضی عضویت ) به پیوست می باشد(
-مدارک مدیر عامل شرکت ) 1 قطعه عکس 4 × 3 مدیر عامل- کپی کارت ملی – کپی کارت بازرگانی-
کارت ویزیت(
-ارائه فتوکپی پروانه گمرکی دال بر واردات فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات و نیز دارا
بودن پروانه های بهداشتی معتبر واردات از سازمان غذا و دارو
یا
ارائه گواهی ثبت نشان تجاری ) برند ( در داخل کشور و دارا بودن پروانه IRC از سازمان غذا و
دارو برای صاحبان برند بهداشتی، آرایشی و عطریات
-ارائه لیست کاملی از محصولات بر روی سربرگ شرکت شامل آیتم های ) آرایشی، بهداشتی و
عطریات( نام برند و کارخانه و کشور مبداء.
-کاتالوگ محصولات شرکت
-امضاء برگههای اساسنامه انجمن )موجود در همین سایت( توسط مدیرعامل

توجه: لازم به ذکر است، واریز وجه بعد ازبررسی مدارک و تأییدیه هیئتمدیره جهت عضویت شرکت
مزبور، صورت گیرد .

فتوکپی رسید پرداخت ورودیه به مبلغ 5،000،000 ریال و حق عضویت سالانه به مبلغ
30،000،000 ریال به حساب سپهر شماره 0101100348001 نزد بانک صادرات شعبه دکتر
نوربخش کد 4449 ، شناسه شبا : 910190000000101100348001 IR به نام انجمن
واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران

مشخصات متقاضی عضویت در انجمن:

الف: اشخاص حقوقی
– نام و نشانی کامل مؤسسه
– تاریخ تأسیس موسسه به روز و ماه و سال
– نام و نام خانوادگی مدیریت عامل
– شماره موبایل مدیریت عامل

ب: اشخاص حقیقی
– نام و نام خانوادگی واردکننده
– نام و نشانی کامل موسسه
– شماره تلفن و فکس
– آدرس وب سایت و ایمیل
– نام شرکت تولیدکننده خارجی
– نام و نشان تجاری کالاهای وارداتی ثبت شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
– امضاء و مهر موسسه

شرایط عضویت:
شرایط عضویت در انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران طبق ماده ۸ اساسنامه عبارت است از:
– داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
– قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه انجمن
– امضاء برگه‌های اساسنامه انجمن (موجود در همین سایت) توسط مدیرعامل
– پرداخت ورودی برای یک‌بار و حق عضویت تعیین شده به‌طور مرتب و سالیانه
– داشتن نمایندگی رسمی در زمینه موضوع انجمن از کارخانه‌های سازنده معتبر
– نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد
– داشتن کارت معتبر بازرگانی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – ارائه رونوشت کارت بازرگانی الزامی است.
– مراعات ماده ۲۱ قانون تجارت برای اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز:
۱. درخواست عضویت در انجمن بر روی سربرگ مؤسسه با مهر و امضاء
۲. مشخصات متقاضی عضویت در انجمن (به شرح ذیل)
۳. یک قطعه عکس ۴×۳ مدیرعامل
۴. کپی کارت ملی مدیرعامل
۵. کپی کارت بازرگانی مدیرعامل
۶. ارائه لیست کاملی از اقلام وارداتی بر روی سربرگ شرکت شامل آیتم‌های وارداتی (آرایشی، بهداشتی و عطریات) نام برند و کارخانه و کشور مبدأ.
۷. کارت ویزیت مدیریت محترم عامل
۸. فتوکپی پروانه بهداشتی معتبر از سازمان غذا و دارو
۹. کاتالوگ محصولات وارداتی شرکت
۱۰. فرم عضویت

توجه: لازم به ذکر است، واریز وجه بعد از تأییدیه هیئت‌مدیره جهت عضویت شرکت مزبور، صورت گیرد.

– کپی رسید پرداخت ورودی به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال و حق عضویت سالانه به مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌حساب سپهر شماره 0101100348001 نزد بانک صادرات شعبه دکتر نوربخش کد ۴۴۴۹، شناسه شبا: 910190000000101100348001 IR به نام انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران

مشخصات متقاضی عضویت در انجمن:

الف: اشخاص حقوقی
– نام و نشانی کامل مؤسسه
– تاریخ تأسیس موسسه به روز و ماه و سال
– نام و نام خانوادگی مدیریت عامل
– شماره موبایل مدیریت عامل

ب: اشخاص حقیقی
– نام و نام خانوادگی واردکننده
– نام و نشانی کامل موسسه
– شماره تلفن و فکس
– آدرس وب سایت و ایمیل
– نام شرکت تولیدکننده خارجی
– نام و نشان تجاری کالاهای وارداتی ثبت شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
– امضاء و مهر موسسه