|
|

منو

مصاحبه فصلنامه جهان زیبایی با رئیس هیات مدیره انجمن وار دکنندگان فرآورده های آرایشی و بهداشتی

رئیس هیات مدیره انجمن وار دکنندگان فرآورده های آرایشی و بهداشتی:
باید به جایی برسیم که بحث تولید و
واردات هر کدام سر جای خودش باشد

دانلود پی دی اف فصلنامه

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید