|
|

منو

کمیته مسئولین فنی

مدارک و چک لیست‌های مربوط به تمدید پروانه بهداشتی ورود، ثبت منبع و…

– چک لیست بررسی مستندات

– چک لیست تمدید پروانه بهداشتی

– چک لیست ثبت منبع بالک

– چک لیست ثبت منبع

– چک لیست صدور بالک

– گواهی بهداشت و صدور پروانه مسئول فنی

(نکته: لطفاً در فرم گواهی بهداشت جمله زیر ذکر شود.)
محصولات ساخته شده عاری از متریال خوک و انسانی می‌باشد.
We confirm that all our products and the raw material of this products are not of Human, Animal and pork origins